Penggunaan RAM memegang peranan penting pada perangkat smartphone. Random Access Memory atau RAM ialah komponen yang tugasnya menjalankan aplikasi yang […]